Hoe verloopt de adoptie van een kitten?

Een kitten adopteren kost €175, hiervoor zijn onze kittens gechipt, gesteriliseerd of gecastreerd, ontwormd, getest op FeLV (Leucose) en FIV (kattenaids), dubbel gevaccineerd en krijgen ze een Europees paspoort.  Ze zijn hiermee wettelijk in orde. Een kitten adopteren kan vanaf de leeftijd van 12 weken. Heb je interesse in een kitten maar is hij nog te jong om naar zijn nieuwe thuis te vertrekken? Dan kan de kitten eventueel gereserveerd worden wanneer hij 8 weken oud is.

Aanvraag via onze website

Voor er een bezoek gebracht kan worden aan de kittens willen wij graag weten wie er interesse heeft. Daarom vragen wij je om een eenvoudige vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst lijkt misschien lang maar het geeft ons een goed beeld van het gezin waar onze kitten(s) eventueel terechtkomen. Op deze manier kunnen we ook beter inschatten welk type kat geschikt is.

We evalueren alle aanvragen die we ontvangen hebben voor een kitten. Daaruit kiezen we de adoptanten die het beste passen bij de noden van het katje. Het kan dus even duren voor je antwoord krijgt op je aanvraag maar je mag wel altijd een antwoord van ons verwachten.

Eerste kennismaking via telefoon of mail

Misschien heb je via het aanvraagformulier al opgegeven welke kittens je wenst te bezoeken. Als we denken dat er een match kan zijn worden de contactgegevens van het opvanggezin doorgegeven en kan er een afspraak gemaakt worden om de kitten(s) te bezoeken.

Opgelet: wij werken met opvanggezinnen, het kan dus zijn dat je meerdere opvanggezinnen bezoekt als je meerdere voorkeuren hebt.

Bezoek kitten

Na het maken van een afspraak met het opvanggezin kan je op eerste kittenbezoek komen. Kittens kunnen pas bezoek krijgen rond de leeftijd van 8 weken.

Een kittenbezoek is geheel vrijblijvend. Heel vaak gebeurt het dat een gezin komt kijken naar een bepaalde kitten en uiteindelijk een andere kitten adopteert. De klik tussen zowel het gezin als de kitten is cruciaal. Onze opvanggezinnen hebben het laatste woord: zij beslissen of de adoptie doorgaat of niet.

Optie nemen

Een kitten adopteren is een keuze die best niet overhaast gebeurt. De adoptie van een kitten kost €175, de jaarlijkse kost van een kitten/volwassen kat bedraagt ongeveer €350. Wil je een engagement aangaan voor meerdere jaren? Ben je bereid deze kost te dragen? Wij beseffen zeer goed dat je mogelijk nog even wenst na te denken over deze keuze maar niet wil dat de kitten waarmee het klikte door iemand anders geadopteerd wordt. Om dit te vermijden kan je een optie nemen op een kitten, voor maximaal 1 week (vermeld dit zeer duidelijk tijdens of na het bezoek!). Dit is geheel vrijblijvend en kost niets. Hebben wij na één week niets van je gehoord? Dan komt de kitten opnieuw vrij voor adoptie.

Een optie nemen kan ook een mogelijkheid zijn wanneer je niet onmiddellijk naar de kitten kan komen kijken maar je wel veel interesse hebt in één bepaalde kitten.

Reservatie kitten

Vanaf de leeftijd van 8 weken kan een kitten gereserveerd worden. Reservatie gebeurt door € 75 te storten op onze rekening (prijs per kitten). De kitten wordt dan voor jou gereserveerd tot hij of zij oud genoeg is om geadopteerd te worden. De rest van het adoptiebedrag wordt betaald bij het ophalen van de kitten.

Adoptie kitten

Op de leeftijd van 12 weken zijn kittens klaar om geadopteerd te worden. Ze zijn dan 2x gevaccineerd, dragen een elektronische chip, zijn gesteriliseerd en ontwormd. Ze zijn nu klaar om naar hun gouden mandje te vertrekken! Op onze pagina ‘Ter adoptie‘ kan jd alle kittens terugvinden die nog op zoek zijn naar een nieuwe thuis.

Hoeveel kost het adopteren van een kat?

Wil je weten hoeveel het kost om een kitten of volwassen kat te adopteren? Of het evenveel kost om 2 kittens te adopteren? Lees hier meer over de adoptieprijzen.

Adopties vanuit het buitenland

Om praktische redenen kunnen onze katjes enkel geadopteerd worden door mensen gedomicilieerd in België en met een Belgisch rijksregisternummer (nodig voor het registreren van de chipgegevens). Dit omwille van vaccinaties en opvolging naar de toekomst toe.